Парите на фирмата ми са и мои пари!!!

Вие сте горд собственик на фирма (ООД или ЕООД), под вашето зорко око тя стартира своята работа и започва да генерира пари, всичко е прекрасно! Но жената казва, че иска почивка, детето иска ново колело, вие сте си харесали онзи страхотен, лъскав и мощен мотор, отново всичко е прекрасно, защото…  във фирмената сметка има пари. Плащате спокойно с картата и всички сте щастливи, и данъчните също!

За ваше олеснение обобщихме необходимата ви информация в два основни варианта:

  • Ако фирмата ви няма генерирана печалба от предишни години, но вие харчите фирмени средства за лични нужди, трябва да изпълните няколко условия. Трябва да направите един вид план за прогнозна печалба на база реални суми, за да покажете при проверка, че вие взимате пари от печалба, която наистина ще бъде генерирана до края на годината. Важно е вашият счетоводител да е получил информация за направените лични разходи, които да обедини и обяви на всяко тримесечие. В месеца, следващ тримесечието вие ще дължите 5% върху вече изхарчената сума. За същото тримесечие счетоводителя трябва да прави и междинни отчети отново в доказателство на това, че фирмата ви генерира такава печалба. В края на годината той трябва да посочи събраната сума в не добре звучащото редче с текст „Скрито разпределение на печалба“. Протоколът от общото събрание на дружеството се прави в следващата година, когато имате вече генерирана печалба от предходната година, с която се прихваща вече изхарчената сума.
  •  Ако фирмата ви има генерирана и обложена с данък печалба от предишни години, вие имате право да си разпределяте дивидент през цялата година на базата на протокол на общото събрание, до размера на тази печалба. Сумата може да бъде платена по банка, в брой (като бъде спазено ограничение за плащане в брой) или счетоводно да се закрие това, което сте изхарчили за лични нужди от фирмените сметки. Остава изискването за подаване и плащане на данъка за всяко тримесечие. Има и вариант, в който сумата може да се отчете като заем, получен от собственико за по-дълъг период (за да не плащате 5% през годината), но това води до отчитане на приход от лихва за дружеството, която трябва да възстановите в едно с главницата по заема, в размер не по-малък от пазараната такава към момента. След връщанена заема можете отново да си разпределите дивидент и да платите 5%.

Това е най-общото обяснение за начина, по който може да харчите фирмените си пари.

В случай, че намерите себе си в тези два варианта и имате нужда от помощ, свържете се с нашият екип за да насрочим среща. На място ще ви помогнем и изясним още подробности свързани с целия процес и кое би било най-удачното решение за вас и вашата фирма.

С пожелания за много генерирани и изхарчени пари!

Екипа на счетоводна къща Аргия 

www.argia.bg 

тел: 02/9950020

+359888420583 Маги Богданова

e-mail: magi.bogdanova@argia.bg

+359887853280 Галя Стойкова

e-mail: galya.stoykova@argia.bg

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.