Разваляне на сделка с авансово плащане и дължима неустойка
|

Разваляне на сделка с авансово плащане и дължима неустойка

Какво се случва при развалянето на сделка с авансово плащане? Ще има и обезщетение?

ДДС на продукти за промоции и подаръци
|

ДДС на продукти за промоции и подаръци

Какво се прави и какво се случва с ДДС на стоки, които сте закупили, но искате да подарите или продадете под стойността, за която са купени и сте си взели ДДС обратно? Какво се случва в складовата програма?

Вимание! Какво може да обърка бизнеса ви със страни от ЕС?
|

Вимание! Какво може да обърка бизнеса ви със страни от ЕС?

Всеобщо известен факт е, че от няколко години сме членове на ЕС, което доведе и до разширяване на пазарите, с които българските фирми могат да работят при улеснени правила. Въведоха се един модерни думички, като ВОП (Вътреобщностно придобиване) и ВОД (Вътреобщностна доставка), които изместиха добре познатите внос и износ, като терминология за страни от третия…