Платен годишен отпуск

Привет, ето я и първата тема на нашата рубрика. Както може би някой от вас знаят миналата година отпадна задължението за изготвяне на предварителен график за ползване на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Но преди тези от вас, които не го знаят, да се зарадват ще добавя, че на негово място имате вменено друго задължение 🙂 Тематиката е същата, но формата и срокът са променени. Това, което се изисква от вас е до 31.01.2017 г да сте изготвили и предали на вашите служители информация за броя на дните неизползвани през миналата година и полагащите се в рамките на  календарната година.

Вариантите са два:

  • с писмена заповед с поименно посочени данни;
  • с писмено уведомление за всеки работник.

Същите могат да бъдат в писмен вид или изпратени на електронна поща, и в двата случая трябва да имате потвърждение за получаването им. Подписът и дата на полагането му са задължителни за писмения вариант, а в електронния с обратен мейл с автомачно генерирана дата и ясен текст за потвърждение на уведомлението.

Напомням, че всичко това (изготвяне, предаване и потвърждаване) трябва да е готово до 31.01 за всяка календарна година, поне до преди следващата промяна 🙂

Надявам се тази кратка информация да е била полезна за вас!

Екипа на счетоводна кантора Аргия 

www.argia.bg

тел: 02/9950020

+359888420583 Маги Богданова

e-mail: magi.bogdanova@argia.bg

+359887853280 Галя Стойкова

e-mail: galya.stoykova@argia.bg

Similar Posts