Вимание! Какво може да обърка бизнеса ви със страни от ЕС?
|

Вимание! Какво може да обърка бизнеса ви със страни от ЕС?

Всеобщо известен факт е, че от няколко години сме членове на ЕС, което доведе и до разширяване на пазарите, с които българските фирми могат да работят при улеснени правила. Въведоха се един модерни думички, като ВОП (Вътреобщностно придобиване) и ВОД (Вътреобщностна доставка), които изместиха добре познатите внос и износ, като терминология за страни от третия…